1.เลือกสินค้า

2.กดเพิ่มสินค้าลงใน “ตะกร้าสินค้า”

3.กด “สั่งซื้อและชำระเงิน”

4.ใส่ข้อมูลที่อยู่ในออกใบเสร็จและการจัดส่ง

4.1.กรณีที่ต้องการจัดส่งในสถานที่อื่น กด “ต้องการส่งไปยังที่อยู่อื่นหรือไม่?”

4.2.ใส่ข้อมูลสถานที่จัดส่งที่ต้องการ

5.เลือกวิธีการจ่ายเงิน “ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือ Paypal” และเลือก “I’ve read and accept the term&condition”  จากนั้นเลือก “ดำเนินการต่อด้วย Paypal”

6.เลือก “ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต”

7.ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตและที่อยู่ในการออกใบเสร็จของท่าน

8.เลือก “ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้ามีอายุถึงเกณฑ์ตามกฏหมาย และยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Paypal” จากนั้นกดชำระเงิน

9.เสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต