บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ( South East Asia ) มีความยินดีขอเสนอ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง คุณภาพสูง จากประเทศออสเตรเลีย

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก รัฐบาลออสเตรเลีย AS 3902 มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 พร้อมการ รับประกันความเสียหายในวงเงิน 20 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ( 600 ล้านบาท )

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ประเภทหัวเชื้อแต่เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นกลุ่มบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance ) ใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง เพื่อให้รถยนต์คงสมรรถนะ และประหยัดค่าซ่อมบำรุงในระยะยาว ตลอดจนช่วยลดมลพิษจากการใช้งาน เพื่อลดโลกร้อนอีกด้วยโดยอยู่ในหมวดของเหลวสำหรับรถยนต์ เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะทางเช่นเดียวกัน

ผลจากการร่วมวิจัย และพัฒนาระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการดูแลรถที่ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ทั้ง แก๊สโซฮอล์ E10 91/95 E20 E85 ไบโอดีเซล B4 B5 B7 B10 รถที่ใช้ ก๊าซ CNG LPG รถติดตั้ง 2 ระบบ รวมถึงรถยนต์ระบบ HYBRID

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง สามารถขจัดน้ำ และสลายคราบไขมันในถังน้ำมัน และระบบเชื้อเพลิง เป็น Biocide ที่ขจัดเชื้อรา และแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในน้ำมันที่มีส่วนผสมของสารที่สกัดจากพืช พร้อมหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียดังกล่าวอีกด้วย ช่วยให้ระบบการเผาไหม้สมบูรณ์ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็น Green Product ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง จำหน่ายในประเทศไทยมาแล้วกว่า 25 ปี เป็นผู้นำตลาดที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในประเทศไทยโดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางศูนย์บริการรถยนต์ที่ได้รับการ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เช่น Honda Mazda Nissan Mitsubishi Isuzu Toyota Ford Mercedes Benz etc. และศูนย์บำรุงรักษารถยนต์แบบเร่งด่วน กว่า 300 ศูนย์ ทั่วประเทศ ( Bridgestone a.c.t., Cockpit, Autoboy,Michelin Tyre Plus, Good Year Autocare, Dunlop Autocare, etc. ) และล่าสุดเริ่มจำหน่ายในช่องทางธุรกิจกรีนซีรีย์ ของ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม ( มหาชน ) จำกัด ได้แก่ Green Auto Service,Green Serve เป็นต้น

บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริหารงานในระบอบบรรษัทภิบาลโดย ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ซึ่งเป็นนโยบายหลักนับแต่ก่อตั้งบริษัทฯเมื่อปี 2545 ปัจจุบัน ได้ยึดหลักตามแนว ISO 26000 ครบทุกประการ ปัจจุบันได้ขยายตลาดโดยแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย สปป.ลาวและบังคลาเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศยกเลิกน้ำมันเบนซิน 91 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ใช้รถยนต์ ในประเทศไทยจะต้องใช้แก๊สโซฮอล์ E10 91 95 E20 E85 เกือบทั้งหมด

จึงเป็นที่แน่นอนว่า รถยนต์ส่วนใหญ่ต้องใช้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ และต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง จะได้มีส่วนในการบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาประหยัด เนื่องจากผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียว ณ. ปัจจุบัน ที่ใช้ในการดูแลรักษารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ได้ โดยตรง โดยขจัดน้ำ และสิ่งสกปรกต่างๆ ในถังน้ำมัน และระบบเชื้อเพลิง

ในส่วนน้ำมันไบโอดีเซลก็เช่นกัน จากนโยบายรัฐบาลปัจจุบันน้ำมันดีเซลจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศมีส่วนผสม ของไบโอดีเซล 5% ทั่วประเทศ และกำลังจะเพิ่มเป็น 7% ในปีนี้ และ 10% ในเวลาไม่เกินปี พ.ศ. 2560 นี้

เนื่องจากน้ำมันไบโอดีเซลสกัดจากปาล์มน้ำมันที่มีคุณสมบัติเป็นไขง่าย จากกรดไขมันไม่อิ่มตัว และไขมันอิ่มตัว ในปาล์มน้ำมันที่ก่อให้เกิดคราบไขมันในถังน้ำมัน และไปจับที่ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปสรรคของ การทำงานของเครื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่ต้องการความสะอาดของน้ำมันสูง จึงทำให้ เกิดการสะดุด สะอึก เร่งไม่ขึ้น ตลอดจนเกิดควันดำ เพราะการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ตามระยะทาง เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียว ณ.ปัจจุบันที่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องถอดถังน้ำมัน มาล้างทำความสะอาด ด้วยการขจัดน้ำ และสลายคราบไขมันในถังน้ำมัน และระบบเชื้อเพลิง

จากการวิจัย และพัฒนามากว่า 8 ปี เพื่อพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ในประเทศไทยที่ใช้น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันไบโอดีเซล จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความพร้อมเพื่อให้ท่านใช้ในการบริการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ให้แก่ ลูกค้าของท่านเพื่อให้เกิดการประหยัดแก่ลูกค้าส่งเสริมยอดจำหน่าย และผลกำไรทางธุรกิจของท่าน และศูนย์บริการได้เป็นอย่างดี

FORCE TEAM

ฟอร์ซกรุ๊ป มอบนโยบายปี 2560 ยืนหยัดเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยการสานต่อพลังงานในพระราชดำริ ด้วยการสนับสนุน ดูแล แก้ผลกระทบสำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนทั้งแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการพลังงานทดแทนสำหรับรถยนต์เป็นปีที่ 11 ติดต่อกันด้วยยอดจำหน่ายสูงสุดกว่า 2 แสนยูนิต  ผ่านศูนย์บริการรถยนต์ ศูนย์รถยนต์แบบเร่งด่วน สถานีบริการน้ำมันและคาร์แคร์ ทั่วประเทศ

GOAL
บริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งมั่น สรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด พร้อมทั้งปูพื้นฐานและสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กร ให้มีความพร้อมทุกๆ ด้านในการบริการ เพื่อให้ทุกคนเป็นคนเก่ง มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและมีศิลธรรมจรรยาภายใต้ปรัชญา “จงเป็นผู้ให้ก่อนที่จะรับ และรับอย่างมีคุณธรรม”

VISION
• FORCE เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจ ปิโตรเคมีน้ำมันเครื่อง เคมีภัณฑ์ เครื่องมือยานยนต์ และธุรกิจบริการชั้นนำของภูมิภาคที่ได้มาตรฐานสากล
• FORCE เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง
• FORCE เป็นองค์กรที่ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในระบบบริษัท ธรรมาภิบาล

MISSION
• จัดหาสินค้า และบริการในสายอุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งภายใน และต่างประเทศ ที่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็น Green Product เพื่อรองรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทน และพลังงานทางรอด ได้แก่ น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ทั้ง E10 91/95, E20, E85 น้ำมันไบดีเซล B5, B7, B10, ก๊าซ CNG และก๊าซ LPG
• ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) ทั้งด้าน คุณภาพของสินค้าและบริการโดยพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
• มีการบริหารงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพของงาน
• ให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถยนต์ในด้านพลังงานทดแทน และการดูแลรักษารถยนต์อย่างถูกต้อง