WORKSHOP/INDUSTRIAL

น้ำยาป้องกันตะกรัน สนิมในระบบบอยเลอร์ และป้องกันการกัดกร่อนในท่อไอน้ำ

TREATMENT FOR BOILER AND STEAM LINE
Chemforce (512) เป็นน้ำยาป้องกันตะกรัน สนิม และการกัดกร่อนในระบบบอยเลอร์และท่อไอน้ำ ป้องกันปัญหาเกิดจากตะกรันอุดตัน ใช้ง่าย สะดวก และประหยัด น้ำยาจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบภายในของบอยเลอร์ ไม่กัดกร่อน และไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะใช้กับบอยเลอร์ ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ๆ ที่มีแรงดันสูงและใช้ไอน้ำสำหรับการผลิตมาก

View detail