WORKSHOP/INDUSTRIAL

หัวเชื้อน้ำมันเตา

FUEL OIL ADDITIVE
Chemforce (501) เป็นหัวเชื้อน้ำมันเตา ซึ่งใส่เติมในน้ำมันเตาได้ทุกเกรด เพื่อช่วยในการเผาไหม้ของน้ำมันเตาให้ดีขึ้น ลดควัน และขจัดเขม่า ลดปัญหาเรื่องซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ ช่วยดูดซับความชื้น ขจัดสนิม ลดและกำจัดตะกอนน้ำมัน ป้องกันการอุดตันในท่อน้ำมันเครื่องกรอง ปั๊ม วาลว์ และหัวฉีด เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเผาไหม้ เพิ่มพลังงานความร้อนมากขึ้น เหมาะใช้กับน้ำมันเตาเกรดต่ำ ลดปัญหาหายุ่งยากและค่าซ่อมแซมต่างๆ

View detail