ไบโอเทคโนโลยี (ชีวบำบัด)

ผลิตภัณฑ์ดูดซับน้ำมันจากการปนเปื้อน

เป็นผลิตภัณฑ์ KEEEN ประกอบด้วยสารสกัดจากเยื่อไม้ธรรมชาติมีคุณสมบัติดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี 3 ประเภท
1. Pellet ชนิดเม็ดใช้โรย
2. Boom ชนิดถุงใส้กรอก
3. Board ชนิดแผ่น
View detail