ไบโอเทคโนโลยี (ชีวบำบัด)

ล้างภาชนะ ขจัดไขมัน และฆ่าเชื้อโรค

Keeen Surface Cleaner Sensitivity
งานล้างภาชนะ อุปกรณ์ เพื่อการปลอดเชื้อ
1. ใช้ทำความสะอาดบริเวณปลอดเชื้อ และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ไปในเวลาเดียวกัน
2. เช่นสายการผลิตอาหาร ในห้องครัว ในโรงฆ่าสัตว์
3. ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สามารถย่อยสลาย ไขมัน โปรตีน เซลล์ลูโลส คาร์โบไฮเดรต
5. ช่วยเสริมประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสีย

View detail