ไบโอเทคโนโลยี (ชีวบำบัด)

ทำความสะอาดมือโดยไม่ระคายผิว

Keeen Natural Hand Wash
ล้างมือฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
1. สารสกัดจากธรรมชาติ โดยไม่ระคายเคืองผิว ปลอดภัยต่อคน และสิ่งแวดล้อม
2. สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ทำความสะอาดตามแต่ความต้องการ และฆ่าเชื้อโรคไปในเวลาเดียวกัน

View detail