ไบโอเทคโนโลยี (ชีวบำบัด)

บำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่น

Keeen Wastewater Treatment
ทำหน้าที่เสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายน้ำมัน ไขมัน สารแขวนลอย เป็นต้น สามารถลดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสีย หรือบริเวณบ่อน้ำเสีย

View detail