ไบโอเทคโนโลยี (ชีวบำบัด)

ขจัดคราบน้ำมัน

Keeen Oil Spill Control
ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน บริเวณพื้นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันรวมทั้งบริเวณแหล่งน้ำ หรือดินที่ปนเปื้อนน้ำมันและสามารถลดค่าใช้จ่ายการบำบัดของเสียโดยย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

View detail