ไบโอเทคโนโลยี (ชีวบำบัด)

ทำความสะอาดเอนกประสงค์ และสลายคราบไขมัน

Keeen Surface Cleaner F.O.G Digester
ใช้ทำความสะอาดอเนกประสงค์ เช่น ทำความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่ทำงานในฝ่ายผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน ช่วยบำบัดค่าสกปรกของน้ำเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

View detail