ไบโอเทคโนโลยี (ชีวบำบัด)

ทำความสะอาดเครื่องมือ ชิ้นส่วน และยานยนต์

Keeen Parts Cleaner
ใช้ทำความสะอาดชิ้นงาน อะไหล่ แม่พิมพ์ กล่องใส่วัสดุ ท่อดูดควัน เป็นต้น สามารถใช้ได้กับเครื่องล้างอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดชิ้นงานทั่วไป สามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่ทำให้เกิดสนิม ไม่กัดกร่อน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

View detail